Vlastnosti - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vlastnosti

Dveřní vrátný Brave SlimDP se vyrábí v základní řadě:
Brave SlimDP - 01,02,04

Základní vlastnosti:

 • hlasová komunikace je napájena pouze z telefonní linky

 • impulsní i tónová (DTMF) volba

 • dvě 24 místná čísla pod každým tlačítkem (včetně*, #, Flash a pauzy)

 • přepínání Den / Noc DTMF kódem

 • možnost volbou * nebo # prodlužovat hovor  

 • lze využít 6 režimů spínačů (např. přídavný zvonek, osvětlení)

 • dva kódy pro zavěšení vrátného z telefonu

 • jeden kód pro otevření dveří z telefonu pro 1 impuls a jeden kód pro 2 impulsy

 • 3 x 6 kódových zámků pro spínač (heslo z tlačítek u dveří)

 • možnost připojit elektricky zabezpečený zámek ke spínači (aktivace sériovým kódem)

 • možnost zavěšení hovoru opětovným zmačknutím stejného tlačítka

 • možnost zapnout režim volby baby call (nevytáčí číslo)

 • možnost zapnout potlačení příjmu DTMF z mikrofonu

 • možnost zapnout tikání do hovoru pro rozlišení volání

 • možnost zapnout akustickou signalizaci sepnutí relé

 • volitelný počet zazvonění než vyzvedne příchozí hovor

 • nastavitelné parametry tónové volby, délky Flash a Pauzy

 • nastavitelné parametry akustické signalizace

 • nastavitelné parametry detektoru tónů

 • elektronické nastavování hlasitosti bez nutnosti otvírat kryt

 • firemní nastavení v několika úrovních

 • programování je možné kromě dálkového DTMF ještě přímým připojením k osobnímu počítači (USB)

 • integrované vytápění plošného spoje s regulací


Rozměry - 104 x 153 x 16 mm


Princip nastavení akustické cesty

Máme zde tři parametry 71,72 a 73.

Pomocí vzájemného ovlivňování těchto parametrů lze nastavit zvuk v různých podmínkách.

 • klidné prostředí parametry 71,72,73 jsou nastaveny na 7

 • prostředí kde je silný okolní hluk v místě komunikátoru a klidné prostředí v místě telefonu. Zde je jednak nutno zeslabit zesílení mikrofonu (parametr 72 = 1-3) a jednak změnit poměr parametrů 71/73 tak, že parametr 73 zvětšíme (parametr 73 = 11-15) a parametr 71 zmenšíme (71=2-4)

 • prostředí kde je silný okolní hluk v místě telefonu a klid v místě komunikátoru. Zde parametr 72 necháme na hodnotě 7 a parametry 73 a 71 nastavíme takto - parametr 71 = 11-14 a 73 = 2-4.


Princip je takový, signál z mikrofonu je zesilován součtem partametrů 72 + 71 (71+72 = hlasitost mikrofonu) a signál do reproduktoru je zesilován součtem parametrů 71 + 73 (71+73=hlasitost reproduktoru). Pro přepnutí směru se vyhodnocuje poměr parametrů (threshold) 73 / 72. Pokud je parametr 72 větší než parametr 73, tak se zvýhodňuje směr z mikrofonu (volíme pokud směr do telefonu vynechává) . Pokud je parametr 73 větší než parametr 72, tak se zvýhodňuje směr do reproduktoru, toto volíme pokud je přerušovaný zvuk v reproduktoru komunikátoru.  


.
Poslední změna: 8.1.2024
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky