Ochrana dat - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití
Přístup na stránky www.alphatech.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutím těchto údajů vyslovuje Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů Provozovatelem.
Předávání osobních údajů
Provozovatel používá osobní údaje pouze pro vlastní evidenci. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k dodržení právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.
Kódy třetích stran
Na tomto webu používáme kódy od společností Google, Inc. (dále jen „Google“), které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.
Google Analytics
Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google. Služba Google Analytics využívá souborů „cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími Uživateli. Informace vygenerované soubory cookies o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.
Google bude využívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.
Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Cookies
„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.
Odkazy na jiné stránky
Na stránkách www.alphatech.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.
Změny v politice ochrany osobních dat
Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.
Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.
Ochranné známky
Některé názvy či označení produktů a společností uvedené na těchto stránkách, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků a požívají tak ochrany dle platných právních předpisů. Pro jejich další užívání je nutné se s těmito předpisy seznámit.
Odpovědnost a právní příslušnost
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu s právními předpisy České republiky.
Ustanovení těchto Pravidel, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.
Poslední změna: 8.1.2024
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky