Firmware IP Bold - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Firmware IP Bold

 
Ve webovém rozhraní - SERVIS - Aktualizace Firmware se zobrazuje aktuální verze firmware ve vrátném BOLD
 
Soubor firmware  – kliknutím na prázdné pole vyberte soubor s firmware (např. apt.firmware) není to soubor *.zip, ale už rozbalený soubor (na WEBu jsou soubory firmware zabalené do archivu *.zip)
 
V okně se zobrazuje proces aktualizace firmware. Pokud z nějakého důvodu (výpadek napájení, rozpojení sítě apod.) aktualizace firmware nedokončí, tak se automaticky aktivuje záchranné WEBové prostředí pro opakování aktualizace firmware. Pokud se nedaří po kolizi vrátného zprovoznit, tak lze přepnutím DIP přepínače č. 2 do polohy on a restartu na adrese 192.168.1.250 nalézt záchranné WEBové prostředí pro opakování aktualizace firmware. Nezapomeňte potom DIP 2 přepnout zpět do polohy off.
 
Po provedení aktualizace proveďte restart vrátného.

Informace k GPL licenci je zde
Firmware
Firmware
DatumPopis
v3.5.4323.11.2021
- oprava zadávání pole multicast
- přidán SNMP 'system' directory
- přidán výběr posílání SNMP notify jako Trap nebo Inform
- přidáno do SNMP ohlašování hovoru
v3.5.4221.9.2021
- zvětšena velikost vnitřní paměti pro paměťová místa
v3.5.4116.8.2021
v3.5.4011.6.2021- limit nastavení délky hovoru prodloužen na 20 minut
- vyřešen problém při zobrazení stránky "User acoustic tones" po zakázání RFID a tím i rfid akustických tónů
V3.5.3310.2.2021
- RFID čtečka - komunikace s kartami a tagy Mifare, NTAG na 13.56 MHz
- nová stránka "RFID čtečka" umožňuje výběr akce pro platnou, či neplatnou kartu:       
 • autorizace karty vnějším zařízením přes http nebo https       
 • akustický tón  
 • sepnutí relé
 • email s fotografií
- na titulní stránce "Status" je nová položka, která zobrazuje info o RFID čtečce:
 • status čtečky je "Ne" pro nezašktrnutou čtečku
 • "Fail" pro nedetekovanou čtečku
 • nebo typ detekované čtečky
- stránka Emaily rozdělena na:
 • SMTP server - pouze nastavení emailového účtu a odeslání testovací zprávy
 • Missed calls - sem jsou přesunuty položky z původní stránky "Emaily" týkající se posílání emailu po neúspěšném hovoru
- na stránce SMTP:
 • nové pole "Security" umožňuje vybrat nezabezpečený, nebo zabezpečený přenos emailu
 • tlačítko "Save&Test" před zasláním testovací zprávy nejprve uloží zadané hodnoty a průběh testu se zobrazí ve zvláštním okně
 • nové default hodnoty
- drobná změna polí v záhlaví stránky Phonebook
- na všech stránkách pro ovládání vnějších zařízení (relé, RC commands a pod.), kde se zadávalo URL HTTP, je nyní možné zadat též šifrovaný protokol HTTPS
- na všech stránkách, kde se zadává nějaké heslo, je u políčka pro heslo klikací 'oko' pro zobrazení zadávaného hesla místo černých puntíků
 • u hesel posílaných do vnějších zařízení se zobrazí i dříve zadané heslo (např. SIP, či SMTP)
 • u hesel pro přístup do vrátníka se dříve zadaná hesla nikdy neposílají, tedy ani nezobrazují (např. přístup k web interface)
- emailové substituce:
 • do subjektu a těla všech emailů lze zadat substituce $Date$, $Datum$, $Time$, $Device$, $User$
 • stránka "Missed calls" lze do subject i těla navíc zadat substituce $DialNumber$ a $DialName$
 • stránka "RFID čtečka" lze pouze do těla navíc zadat $Response$, jež bude nahrazena obsahem html message body z odpovědi od auth. serveru.
- nová SIP INVITE hlavička "X-Config"
- na stránce "RC commands" nové zaškrtávátko "iBell Gong"
V3.5.312.7.2020
- prosvětlení nastavování sipu
- s tím souvisí pročištění souborů jazykových frázi
19.11.2019
- rozšíření HTTP při ovládání relé o ne-persistent connection
- logování HTTP ovládání relé do Rozšířeného Logfile pro případnou budoucí analýzu
V3.5.2029.10.2019- zlepšení posílání JPEG snímku do sítě
V3.5.187.8.2019
- optimalizace (zmenšení) datového toku H264 videa z kamery
- dokáže poslat DTMF při stisku klávesy na klávesnici během hovoru
- autorizace HTTP předelaná z Basic na Digest, aby se neposílalo heslo přes síť
- pro ovládání relé a tlačítek (RC) lze zapnout omezení přístupu na heslo
- nová stránka "RC commands" pro posílání zpráv při začátku/potvrzení/konci volání či stisku tlačítka ci klávesnice
V3.5.1317.5.2019 Nová verze pro HD kameru, 30 SIP účtů a HD audio
 Vrátný IP BOLD má novou řadu Firmware. Přechod mezi původním Firmware (do verze 3.4.60) a novou řadou Firmware (od verze 3.5.10) není možný. V případě nutnosti tohoto přechodu se musí Vrátný IP BOLD poslat do naší firmy na přepsání novou verzí Firmware.
Přehled:
- mám Firmware V3.0.31 - V3.4.60 - přechod na verzi V3.5.10 a vyšší není možný bez zaslání kusu do firmy Alphatech
- mám Firmware V3.5.10 a vyšší - lze používat všechny novější verze Firmware, přechod na nižší verzi (použijte tento přechodový FW) jen s podmínkou (po tomto přechodu není možné upgrade na novější verzi Firmware bez poslání kusu do firmy Alphatech) - nedoporučuje se – dotazy na email: jelinek@alphatech.cz
Důležité upozornění: Pokud mám Firmware V3.0.31 - V3.4.60 , tak přechod na vyšší verzi Firmware není nutný - nedoporučuje se. Pokud si však přeji provést upgrade na vyšší verzi Firmware, veškeré přepravní náklady hradím sám. Přepravu tam a zpět nehradí dodavatel (tj. Alphatech nebo obchodní partner), ale pouze odběratel (tj. zákazník). Týká se to všech vrátných s elektronikou typu IP BOLD včetně vrátných v záruce.
FirmwareDatumPopis
V3.4.6011.3.2019
- rozšíření na 6 SIP účtů. Odchozí volání je defaultně přes 1. SIP účet, pokud chcete určit konkrétní SIP účet, tak za telefonní číslo přidáte "/č.SIP" - příklad: volám telefonní číslo 998 přes 3. SIP účet - do telefonního seznamu píši 998/3.
V3.4.5712.10.2018- Spínače
    - lze omezit funkci časovou tabulkou
    - lze blokovat funkci vstupem pro dveřní senzor
V3.4.5621.9.2018- vylepšený filtr čtení stisku tlačítka
V3.4.527.8.2018- podpora nového audio obvodu (fullduplex audio, lepší potlačení echa) -  lze použít do všech IP BOLD
Firmware starší než 3.4.50 nelze použít do IP BOLD vyrobených po 1.7.2018 - nový audio obvod.
V3.4.4412.2.2018
- planovaný restart buď od náběhu systému, nebo v konkrétní dobu při použití reálného času (NTP)
V3.4.4115.1.2018- SSL kódování pro Email klienta / port 587 (lze se již připojit např. ke Gmail.com)
V3.4.4012.12.2017- nová substituce pro Email $DialName$ - jméno volaného učastníka
V3.4.3928.11.2017- podpora aplikací iOS (Apple)
V3.4.3823.10.2017- po stisku tlačítka se ihned spustí tón vyzváněni a nečeká se na odezvu od protejšího SIP agenta
V3.4.3731.7.2017
 
- pro aktivaci relé lze zadat a použít DTMF tlačítka * a # (hvězdička a křížek)
 
- přidaná volba pro deaktivaci tlačítek jež nezpůsobila aktuálně probíhající hovor
V3.4.3629.7.2017
- kompenzace ignorace ICMP z windowsu při pokusu o TCP spojení
- pokud některé z volaných čísel je 'Busy', nevydá na konci volacího procesu 'busy' tón, ale tón s predchozí prioritou (pokud byla někde chyba, tak tón 'chyba', pokud nebyla chyba, tak tón 'konec volání')
- odpověď protistrany "487 Request Terminated" neukončí sekvenční volání, ale bude pokracovat
- zlepšení resuscitace kamery po výpadku komunikace vlivem indukce rušení do USB kabelu (EMI)
V3.4.304.4.2017Podpora "video preview" pro nové telefony Yealink
V3.4.2713.1.2017- přidán VoIP log pro okamžité sledování událostí
- zlepšena ochrana proti výpadku obrazu z kamery
- oprava dálkového ovladaní WEB relé při použití autentizace
(např. http://admin:1234@192.168.1.175/set.xml?type=p&id=2)
- optimalizace WEB serveru pro zmenšeni pretíženi IP-Bold při větším počtu přístupů na IP-Bold
V3.4.2220.10.2016- nová vlastnost, je možné zákazat příchozí hovory
V3.4.21
14.10.2016
- zvýraznění místa s chybou při vyplňování parametrů
- vylepšení SIP registrace
- prodloužen čas omezení délky WAV souboru na 30 sec
- podpora nových Snom telefonů
V3.4.1614.9.2016- umožňuje pomocí customizace skrývat položky nabídky
V3.4.1525.8.2016- opraven problém s chybovým tónem, pokud se aktivuje platný externí kód (pomocí tlačítek), který je vyplněn v telefonním seznamu
V3.4.910.6.2016- zlepšení startu videa na telefonech Grandstream
V3.4.514.5.2016- zlepšená podpora přenosu H.264
- zlepšená podpora HTTP requestu pro WEB prohlížeč
V3.4.328.4.2016- nová vlastnost "SIP User Agent" pro snažší instalaci
- nyní se nahrává customizace na stejné stránce jako styl - "Jazyk a styl"
- zlepšená detekce připojení klávesnice
V3.4.130.3.2016- od této verze lze připojit k IP BOLD klávesnici nebo rozšiřující tlačítka
V3.3.1023.3.2016- oprava H.263 (kostičky)
V3.3.910.3.2016- přidáno druhé heslo, rozdílné od heasla pro správu (nastavení vrátného)  pro ochranu videa
  defaultní heslo pro nastavování vrátného je jméno: admin / heslo1: 1234
  defaultní heslo pro sledování videa je jméno: video / heslo2: 1234
- opravena chyba výpadku videa při stisku tlačítka
V3.3.719.2.2016
- Upravená funkce "Tlačítko pro sepnutí" (umožní zároveň hovor + sepnout relé)
- Vstupy dveřních senzorů mají dvě funkce - dveřní senzor nebo odchodové tlačítko
- Možnost dálkově simulovat stisknutí tlačítka pomocí http příkazu  - například pro simulaci zmačknutí 2.tlačítka = http:// "ipboldipaddress" /button_control?btn=2
V3.3.611.2.2016
- snadnější práce se signalizačními tóny a zvukovými soubory na SD kartě
- zlepšeno automatické obnovení přenosu videa z kamery (šedý obraz)
V3.3.225.1.2016
 
- opraveny potíže při volbě kvality videa
- obsahuje již všechny časové zóny
- přibyla 'NAT Adresa', tedy veřejná IP adresa pod kterou SIP zprávy vystupují ven do Internetu
- uživatel vedle Stylu může nahrát také Logo
V3.2.218.12.2015- oprava zpracování videa v kodeku H.264
V3.1.226.11.2015- oprava SMTP registrace
V3.1.15.11.2015- podpora práce s FritzBox
V3.1.08.10.2015- opravena komunikace s UDV Panel, UDV Guard pro Android a pro iOS
- opravená kvalita audia
- opravené hlasitosti tónů
- defaultně nastaven režim TCP&UDP
V3.0.414.9.2015
 
- zkracovaní obrazu jpeg
 
- neaktualizovalo hlasitost akustických tonu
 
- znak ' používaný ve francouštině narušil web interface
V3.0.40
30.8.2015
- oprava šedého videa H263
- oprava zaheslovaní JPEG videa
- oprava vícenásobného příjmu DTMF při vícenásobném vysíláni DTMF
- položka 'telnet' není viditelná a lze ji zobrazit pomocí kustomizace pro vybraného zákazníka
- kontrola a zprovozněni telnetu
V3.0.397.8.2015
- manuální výběr SIP transportu (UDP,TCP,TCP&UDP) default je UDP
- při vyzvánění se lze (s vhodným telefonem např. GXV3275 - funkce Preview) podívat, kdo je u dveří aniž by to přícho
V3.0.3722.7.2015
- finální vylepšení zpracování obrazu
- default styl je bez názvu a tak ochuzený, aby bylo zřejmé, že IP Bold je provozován v security mode
V3.0.3616.6.2015
- oprava security výstupu spínačů
- vyřešena licence G729
- odstraněn problém s telefony Grandstream
- vylepšení zpracování obrazu
V3.0.3113.5.2015
startovací verze
Poslední změna: 8.1.2024
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky