Připojení - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Připojení

Zapojení základní desky

1.  Mikrofon (umístěn na spodní straně desky) pozor při výměně vizitek na gumové těsnění mikrofonu, správné nasazení ovlivňuje akustické vlastnosti (sekání hovoru)  
2.  Konektor sběrnice pro připojení dalších tlačítek a klávesnice
3.  Konektor pro připojení k PC pomocí USB kabelu (stejný jako pro NUDV)
4.  LED indikace (umístěna na spodní straně desky)
5.  Reproduktor
na spodní straně desky
6.  12V AC/DC napájení pro:

- ovládání spínačů
- vytápění desky
- podsvícení vizitek
- vnější napájení elektroniky vrátného (DIP 3 a 4)
- napájení obvodu odchodového tlačítka

7.  Spínače - jsou galvanicky oddělené přepínací kontakty, zátěž je max. 48V, max. 1,5A
u spínače 1 je dostupná funkce kódového relé (COSW CodeSwitch)
8.  Odchodové tlačítko - pracuje v obvodu proudové smyčky, délka připojených vodičů k tlačítku může být až 500m. Podmínkou funkce je přítomnost 12V napájení na svorce (6)

9.  Analogová telefonní linka (nezáleží na polaritě)
10. Uzemnění - připojení na uzemnění proti statické elektřině - chrání elektroniku vrátného i telefonní ústředny

11. DIP přepínač:

1 =  Servis - použije se pokud zapomenete heslo. Příchozí hovor pak vstupuje rovnou do programování, kde heslo můžete znovu nastavit. (nezapomeňte vrátit zpět do off)
2 =  Topení - zapíná integrované vytápění desky pro zamezení kondenzace vody při střídání teplot
3 =  Vnější napájení
4 =  Vnější napájení - přepíná se vždy 3 a 4 současně. Napájení se používá ze svorky 12V (6) a jsou dva důvody pro použití:
- použití režimu spínače 7 nebo 8 - trvalé sepnutí/rozepnutí spínače je možné pouze s vnějším napájením. Nezapomeňte také nastavit parametr 64
- připojení dveřního vrátného na linku ústředny, která má problém s odběrem proudu po zapnutí (Siemens). Tento režim plnohodnotně nahradí použití vnější krabičky BestBox
5 =  Osvětlení vizitek (zapíná / vypíná LED podsvícení vizitek vedle tlačítka)

12. Připojení doplňkového modulu RTC hodin pro rozšíření funkcí automatického přepínání Den/Noc

Připojení BNSC-mod4, BNSM-mod4 a BNSKey

Tlačítkové rozšiřující moduly jsou aktivní BNSC (obsahuje elektroniku) a pasivní BNSM (mechanický modul Urmet pouze tlačítka). První za základním modulem musí být modul aktivní (4 tlačítka). Aktivní modul se připojuje plochým kabelem K1 - 10 žil (pozor na směr připojení). Další v řadě je modul pasivní připojuje se 5-ti vodiči a ještě se využijí 2 žluté vodiče pro napájení osvětlení vizitek (12V).

Modul BNSC-mod4 má čtyři tlačítka a obsahuje elektroniku pro připojení na základní modul, nebo na předchozí BNSC / BNSKey. Tento modul se připojuje pouze plochým kabelem tlačítka a prosvětlení je již propojeno. Na modulu jsou dále svorky pro připojení dalších 4 tlačítek a napájení osvětlení vizitek (na následujícím BNSM Modul BNSM se připojuje vždy na předchozí (v řadě myšleno od základního modulu) BNSC-mod4. Propojení není připraveno a je nutno propojit vodiči zapojení je na  Propojení plochými kabely je usnadněno zámky konektorů bránící otočení, ale je nutno dodržet směr propojení "To basic module" je směr vedoucí vždy k základnímu modulu, "To expand module" je směr na konec řady (na poslední BNSC-mod4 / BNSKey).

Modul klávesnice BNSKey se připojuje pouze plochým kabelem stejně jako modul BNSC-mod4, rozdíl je pouze v tom, že modul klávesnice lze připojit jen na prvních 8 míst za základním modulem, tj. před klávesnicí může být maximálně 58 tlačítek. Další tlačítka mohou za klávesnicí pokračovat až do maximálního počtu 99.

Poslední změna: 8.1.2024
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky