Firmware BraveLLW - Alphatech

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Firmware BraveLLW

Firmware lze v komunikátoru BraveLLW měnit pomocí programu BraveLLWSet a USB kabelu NUDV.
Neprovádějte změnu Firmware zbytečně (pokud nemáte problém), každý takový zásah zvyšuje riziko poškození výrobku.

Prosím použijte pro upgrade firmware výhradně PC program BraveLLWSet !!
P
ostup krok za krokem:
1 -
odpojte od telefonní linky BraveLLW
2 -
nainstalujte na PC program BraveLLWSet (CD nebo WEB - musíte unzip)
3 -
spusťte program BraveLLWSet
4 - v menu Nástroje - Firmware upgrade   vyberte soubor s firmware (musíte unzip - *.HEX)
5 - připojte na linku BraveLLW
6
- spusťte firmware upgrade
7
- za asi 10 minut - se objeví hlášení o úspěšném provedení upgrade, bez tohoto potvrzení neproběhlo vše v pořádku"
8 - pokud se vyskytnou chyby, nebo se upgrade přerušil nebo neskončil úspěšně, tak lze upgrade opakovat. Odpojte komunikátor od linky, restartujte PC program a opakujte body 4...7

Firmware pro BraveLLW
SouborDatumPopis
V4.825.8.2016- rozšíření možností parametru 64
- oprava drobných chyb
V4.5
6.1.2015
Přidána nová funkce pro vstup "Blokování" - par.34 = 0 / 1 je normální funkce blokování  (výběr polarity), par.34= 2 je nová funkce = "Technik přítomen na výtahu" , příchod = aktivace vstupu blokování a pošle  DTMF kód: **, odchod = rozpojení vstupu blokování a komunikátor pošle DTMF kód *#
Oprava konstanty v par. 58
Úprava pro Talker modul podle parametru 64
Přidána možnost detekovat kratší tóny než 150ms detektor místo 40 ms jede ve smyčce 20ms
8.6.2016 - OPRAVENA FUNKCE PARAMETRU 64
V4.4
15.12.2014
Oprava spouštění hlášení H3 na konci hovoru
       -  Spuštění hášení H2 (umístění komunikátoru) po volbě doazovacího kódu  * # #
       -  Vypnutí mikrofonu (par.64) do potvrzení hovoru (zelená LED)
       -   Oprava opakování volání, když je nastaven počet opakování (par.35) = 1
8.6.2016 - OPRAVENA FUNKCE PARAMETRU 64
V4.2
1.4.2014
Oprava zápisu při programování potvrzování u telefonního čísla
Podpora mudulu Talker pro 3 hlasové hlášky
Umlčení mikrofonu při volbě DTMF
V4.0
14.2.2014
Změna konstant detektoru zvonění [Anglie]
Oprava volání do strojovny - SwitchBoard
V3.8
28.8.2013
První verze pro výrobu
Poslední změna: 8.1.2024
JR2011-2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky