UDV - nejčastější problémy- základní stručný popis je v manuálu str. 8- připojení tlačítek :

při použití více tlačítek než čtyři se musí použít modul C-MOD rozšiřující počet tlačítek a to svádí připojit třetí tlačítko na C-MOD jako první a v tomto případě je nutno si uvědomit při programování, že toto "třetí" tlačítko je tlačítko č.5.

Čísla tlačítek jsou pevně přiřazena svorkám dle následující tabulky:

označení svorky 8 7 6 5 4 3 2 1
Modul UDV [0,1,2] - - - - 4 3 2 1
C-MOD (1) 12 11 10 9 8 7 6 5
C-MOD (2) 20 19 18 17 16 15 14 13
C-MOD (3) 28 27 26 25 24 23 22 21
C-MOD (4) 36 35 34 33 32 31 30 29
C-MOD (5) 44 43 42 41 40 39 38 37
C-MOD (6) - - - - - - 46 45


- nastavení trimrů :

trimr SPK slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru a zároveň ovlivňuje úroveň tónu pro zavěšení a pro počítání počtu zazvonění. Doporučeno je nastavit na polovinu a více (směrem doprava)

trimr TRH slouží k vyvážení směrů od mikrofonu vrátného a od mikofonu vnitřního účastníka. Doporučeno nastavit na střed, při odchýlení od středové hodnoty může jeden nebo druhý směr vypadávat (koktat). Je nutné změnit nastavení při zvýšeném okolním hluku, při chybách v příjmu DTMF volby a při špatné slyšitelnosti z mikrofonu.

trimr BAL slouží k potlačení akustické vazby (houkání). Doporučeno nastavit mezi střed a levý doraz.- programování :

při programování je nejčastější chyba nepochopení programovacího algoritmu, tady je podrobné vysvětlení:

1. Vstup do programovacího režimu

- spojením programovací propojky a zavoláním na vrátného z jiné linky

- zavoláním z jiné linky na vrátného a do 10sec volba hesla (DTMF - tónově), heslo je uloženo v parametru "7" .

2. Programovací režim je signalizován dvojitým pínutím v asi 2sec intervalu. Zde je třeba si dát pozor, aby jste nezačali volit do pípnutí, nejspolehlivější způsob je začít volit hned po dvojici pípnutí.

3. Volba parametru je např. 1 01 22 (pod tlačítkem 1 je volba 22) nebo 5 60 (volbou 60 z telefonu ve spojení s vrátným otevřete elektrický zámek).

4. Po volbě parametru je třeba čekat až vrátný tento parametr přijme - třikrát pípne.

5. Po třech zapípání je třeba potvrdit zápis do paměti - volbou "3".

6. Správně zapsaný parametr (provedení naprogramování) je potvrzeno dlouhým tónem.

Po tomto programovacím algoritmu se opět začne ozývat (viz. bod.2) dvojité pípnutí - programovací režim a lze programovat další parametr.

Zavěšením telefonu vrátný zavěsí na základě obsazovacího tónu nebo po uplynutí času (2 min).- mechanika :

1. Při montáži desky v modulu UDV je třeba nezapomenout správně usadit mikrofon, aby přiléhal k přednímu panelu.

2. Při akustické vazbě lze dosáhnout často lepšího výsledku nastavení trimrem BAL při přehození polarity připojení reproduktoru (konektor).

3. Mechanika tlačítka - při nespolehlivé funkci tlačítka pomáhá vyčištění kontaktu, ošetření ochraným přípravkem na kontakty a přihnutí kontaktních plíšků blíže k sobě.

4. Vizitky - montáž a demontáž je popsaná na str. 13. manuálu

5. Rozměry - jsou na straně 13. manuálu